แนวทางประกาศรับสมัครงานแบบมีคุณภาพตรงตามความต้องการขององค์กร 

ประกาศรับสมัครงาน

วิธีการประกาศรับสมัครงานขององค์กรต่าง ๆ นั้นมักจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนและระบุความต้องการเกี่ยวกับผู้ที่จะเข้ามาเป็นบุคลากรเหล่านั้นแล้วว่าควรมีลักษณะอย่างไร เช่น การกำหนดวุฒิการศึกษา การพิจารณาวุฒิภาวะรวมไปถึงประสบการณ์ต่าง ๆ ที่จะทำให้องค์กรนั้น ๆ ได้รับบุคคลที่มีคุณภาพและเหมาะสมต่อหน้าที่ที่จะได้รับ ซึ่งวิธีการประกาศหรือเผยแพร่ข้อมูลจะมีแนวทางที่แตกต่างกันตามแต่ความเชี่ยวชาญของผู้ประกาศ โดยปัจจุบันมีข้อมูลและเครื่องมือที่จะใช้ในการกระจายข่าวสารได้หลากหลายวิธีซึ่งจะทำให้การรับสมัครพนักงานเป็นไปตามเป้าหมายและได้รับการตอบรับอย่างดีที่สุด  ประกาศรับสมัครงานควรใส่ข้อมูลให้ชัดเจน  เพื่อเป็นการช่วยให้ผู้ที่กำลังมองหางานสามารถตัดสินใจและเข้ามาสมัครงานได้ในเวลาอันรวดเร็ว องค์กรต่าง ๆ จึงควรใส่ข้อมูลที่สำคัญไว้ในประกาศเหล่านั้นอย่างละเอียดเพื่อทำให้ผู้ที่สนใจได้รับข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณานั้น ๆ  เช่น  ข้อมูลที่ทางองค์กรจำเป็นที่จะต้องใส่คือตำแหน่งที่เปิดรับ จะเป็นข้อมูลที่ผู้พบเห็นสามารถคาดเดาได้ว่างานที่ได้รับจะเป็นแบบใดและตนเองต้องมีคุณสมบัติแบบไหนจึงจะเหมาะสม เช่นผู้อำนวยการ ผู้จัดการ ผู้ปฏิบัติงาน เป็นต้น  ประสบการณ์ ซึ่งในบางหน้าที่อาจจะต้องการผู้ที่เคยมีประสบการณ์มาก่อนเช่นงานบริหารต่าง ๆ หรือในบางกรณีอาจจะเลือกผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์การทำงานมาก่อนก็ได้เพราะสำหรับบางองค์กรมีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการไปอย่างรวดเร็วนั้นเอง เช่น ช่างต่าง ๆ   อายุ เพื่อช่วยให้ผู้ที่สนใจรู้ขอบเขตว่าตนเองอยู่ในเกณฑ์ที่จะถูกคัดเลือกหรือไม่เช่นมีการกำหนดว่าต้องการสมัครงานในระหว่าง 25 – 40 ปีเป็นต้น  การศึกษา ในกรณีที่เป็นงานเกี่ยวกับวิชาชีพหรืองานเฉพาะทาง ผู้รับอาจจะต้องระบุให้ชัดเจนว่าต้องจบการศึกษาในระดับใด หรือสาขาวิชาชีพใดเป็นการเฉพาะ เพราะในการทำงานบางประเภทต้องอาศัยจุดนี้นั้นเอง  เพศ สำหรับบางองค์กรอาจจะมีการระบุเพศเข้ามาเสริมด้วย เช่น งานบริการซึ่งต้องการรับเพศหญิงเข้ามาปฏิบัติงานมากกว่าเพศชาย  ช่องทางในการติดต่อสอบถามและส่งรายละเอียดต่าง ๆ ที่ชัดเจนซึ่งจะทำให้ผู้ที่สนใจได้ส่งข้อมูลมาให้องค์กรพิจารณาและติดต่อกลับในขั้นตอนต่อไป  และนี่คือข้อมูลที่มีประโยชน์และสามารถส่งเสริมการประกาศรับสมัครงานให้กับองค์กรต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี เช่นวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ […]

เรื่องเด่น ที่จะช่วยให้คุณนั้น “เด่นกว่า” ผู้สมัครงานคนอื่น ๆ  

หางาน

การหางานนั้นเป็นเรื่องของการแข่งขัน และ เรื่องของ เวลาจริง ๆ นะครับ แน่นอนว่าถึงแม้ว่าเวลานั้นจะมีผลในการหางาน นั้นแต่นั้นก็ไม่ได้หมายความถึงแม้ว่าเรามาในช่วงที่ถูกจังหวะ แต่ก็ไม่ได้หมายความเราจะได้งานเสมอไปนะครับ เพราะว่าบางคนนั้นถึงแม้ว่าจะมีจังหวะดี ๆ แต่ไม่ได้งานก็มีด้วยเช่นกัน  ซึ่งความโดดเด่นเองก็เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากด้วยเช่นกัน ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาดูกันดีกว่านะครับว่าเรานั้นจะสามารถพัฒนา และ แสดงความโดดเด่นในด้านอะไรให้เตะตากับผู้คัดเลือกกันบ้าง มาลองดูกันดีกว่านะครับ   มีแรงบันดาลใจ  ที่สามารถแสดงได้   อย่างแรกเลยนั้นคือในเรื่องของ “แรงบันดาลใจ” นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากนะครับการที่เรานั้นสามารถแสดงแรงบันดาลใจออกมาได้ นั้นจะช่วยให้เรานั้นมีความโดดเด่นกว่าผู้สมัครอื่น ๆ อีกมากมาย ซี่งหากว่าเรานั้นมี passion หรือ แรงบันดาลใจ ที่สามารถแสดงออกมาได้นั้น จะช่วยให้เรานั้นมีความโดดเด่นมากกว่าอย่างมาก และ ยังช่วยให้เรานั้นมีโอกาสในการได้สัมภาษณ์ได้งานมากขึ้นอย่างมากด้วยเช่นกัน   ติดตามเทรนด์ใหม่ ๆ เสมอ   ในเรื่องของการติดตามเทรนด์ใหม่ ๆ เองก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งในเรื่องที่สำคัญอย่างมากด้วยเช่นกัน  เพราะว่าปัจจุบันนั้นอย่างที่เราเห็นกันว่าโลกอินเตอร์เน็ตนั้นมีเทรนด์ใหม่ ๆ ที่หลากหลายอย่างมาก และ ที่สำคัญนั้นหากว่าเรานั้นมีเทรนด์ใหม่ ๆ มาใช้ประโยชน์ในการสมัครงานของเรานั้นจะช่วยให้ เรานั้นมีความโดดเด่นขึ้นอย่างมากด้วยเช่นกัน และ ทำให้เรานั้นสามารถที่จะมีโอกาสในได้งานมากขึ้นอย่างมากด้วยเช่นกัน   ส่งใบสมัครที่มีความเจาะจง   อีกเรื่องนั้นคือในเรื่องขชอง “การเจาะจง” ในการสมัครงาน ซึ่งหากว่าเรานั้นสมัครงานด้วยการเจาะจง  หรือ […]