ป้ายทางหนีไฟมีอะไรที่จำเป็นต้องรู้บ้าง

ป้ายทางหนีไฟ

ป้ายทางออกฉุกเฉินหรือป้ายทางหนีไฟเรามักพบเห็นได้ทั่วไปภายในอาคารซึ่งเป็นสัญลักษณ์ทำให้ผู้อยู่ในอาคารทราบหากเกิดเหตุเพลิงไหม้สามารถออกมาจากอาคารได้อย่างรวดเร็วช่วยสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ที่อยู่ในอาคารทุกคน ป้ายทางหนีไฟมีข้อควรรู้ต่างๆมากมาย การเลือกใช้งานและการติดตั้งป้ายจะต้องมีเรื่องของกฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยควบคุมไว้ ผู้ใช้งานจำเป็นต้องศึกษาและทำความเข้าใจถึงข้อกฎหมายให้ดี โดยมีสิ่งสำคัญดังนี้ มีการกำหนดความสูงในการติดตั้งป้ายทางหนีไฟ ระดับความสูงมีผลโดยตรงกับการมองเห็น วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยจึงได้กำหนดความสูงของป้ายทางหนีไฟไว้ว่าควรอยู่ระหว่าง 2 ถึง 2.7 เมตร ระบบแสงสว่าง ได้กำหนดให้ป้ายทางหนีไฟจะต้องมีระบบแสงสว่างในตัวแสงสว่างของป้ายจะต้องสว่างอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 120 นาที สำหรับแผ่นหน้าของป้ายทางหนีไฟที่ได้รับแสงสว่างจากภายนอกควรมีค่าความสว่างอย่างน้อย 50 ลักซ์ขึ้นไป ขนาดของป้าย จะต้องเป็นขนาดที่มองเห็นได้ชัดเจน เช่น ป้ายที่มีขนาด 10 cm ต้องติดตั้งภายในระยะ 24 เมตร ป้ายขนาด 15 cm ต้องติดตั้งในระยะ 36 เมตรและป้ายขนาด 20 cm ให้ติดตั้งระยะ 48 เมตร   การติดตั้งป้ายทางหนีไฟจะต้องไม่ใช้สีหรือรูปร่างที่มองแล้วดูกลมกลืนไปกับการตกแต่งภายในอาคารและป้ายอื่นๆ ที่ติดตั้งไว้ใกล้เคียงกันด้วย นอกจากนั้นป้ายทางหนีไฟจะต้องมีสัญลักษณ์แสดงทิศทางการหนีไฟรวมถึงสัญลักษณ์รูปคนวิ่งและข้อความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่เขียนไว้ว่า ทางออก หรือ ทางหนีไฟ สำหรับภาษาอังกฤษจะต้องระบุไว้ว่า “Exit” อย่างชัดเจน รูปลักษณะของป้าย มีการกำหนดให้มีลักษณะทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส องค์ประกอบสัญลักษณ์ภายในป้ายควรมีองค์ประกอบเพียง 1 ถึง 2 […]