ป้ายทางหนีไฟมีอะไรที่จำเป็นต้องรู้บ้าง

ป้ายทางหนีไฟ

ป้ายทางออกฉุกเฉินหรือป้ายทางหนีไฟเรามักพบเห็นได้ทั่วไปภายในอาคารซึ่งเป็นสัญลักษณ์ทำให้ผู้อยู่ในอาคารทราบหากเกิดเหตุเพลิงไหม้สามารถออกมาจากอาคารได้อย่างรวดเร็วช่วยสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ที่อยู่ในอาคารทุกคน ป้ายทางหนีไฟมีข้อควรรู้ต่างๆมากมาย การเลือกใช้งานและการติดตั้งป้ายจะต้องมีเรื่องของกฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยควบคุมไว้ ผู้ใช้งานจำเป็นต้องศึกษาและทำความเข้าใจถึงข้อกฎหมายให้ดี โดยมีสิ่งสำคัญดังนี้

  • มีการกำหนดความสูงในการติดตั้งป้ายทางหนีไฟ ระดับความสูงมีผลโดยตรงกับการมองเห็น วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยจึงได้กำหนดความสูงของป้ายทางหนีไฟไว้ว่าควรอยู่ระหว่าง 2 ถึง 2.7 เมตร
  • ระบบแสงสว่าง ได้กำหนดให้ป้ายทางหนีไฟจะต้องมีระบบแสงสว่างในตัวแสงสว่างของป้ายจะต้องสว่างอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 120 นาที สำหรับแผ่นหน้าของป้ายทางหนีไฟที่ได้รับแสงสว่างจากภายนอกควรมีค่าความสว่างอย่างน้อย 50 ลักซ์ขึ้นไป
  • ขนาดของป้าย จะต้องเป็นขนาดที่มองเห็นได้ชัดเจน เช่น ป้ายที่มีขนาด 10 cm ต้องติดตั้งภายในระยะ 24 เมตร ป้ายขนาด 15 cm ต้องติดตั้งในระยะ 36 เมตรและป้ายขนาด 20 cm ให้ติดตั้งระยะ 48 เมตร  
  • การติดตั้งป้ายทางหนีไฟจะต้องไม่ใช้สีหรือรูปร่างที่มองแล้วดูกลมกลืนไปกับการตกแต่งภายในอาคารและป้ายอื่นๆ ที่ติดตั้งไว้ใกล้เคียงกันด้วย นอกจากนั้นป้ายทางหนีไฟจะต้องมีสัญลักษณ์แสดงทิศทางการหนีไฟรวมถึงสัญลักษณ์รูปคนวิ่งและข้อความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่เขียนไว้ว่า ทางออก หรือ ทางหนีไฟ สำหรับภาษาอังกฤษจะต้องระบุไว้ว่า “Exit” อย่างชัดเจน
  • รูปลักษณะของป้าย มีการกำหนดให้มีลักษณะทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส องค์ประกอบสัญลักษณ์ภายในป้ายควรมีองค์ประกอบเพียง 1 ถึง 2 ชิ้น ขนาดของป้ายจะต้องใหญ่กว่าขนาดขององค์ประกอบหรือแปรผันตามขนาดขององค์ประกอบ 
  • สำหรับระบบการให้แสงสว่างในป้ายแหล่งให้พลังงานจะต้องมาจากแหล่งไฟฟ้าปกติโดยที่ออกจากวงจรจากระบบอื่นเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้อย่างสะดวกและจะต้องมีแบตเตอรี่สำรองไฟด้วย
  • ควรมีการตรวจสอบระบบการทำงานของไฟและการส่องสว่างในทุกๆ 3 เดือนด้วยการทดสอบใช้ไฟสำรอง 30 นาทีและทุกๆ 1 ปีจะต้องตรวจสอบไฟสำรองเป็นระยะเวลา 60 นาที รวมถึงการตรวจสอบประจุแบตเตอรี่ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น

และทั้งหมดนี้ก็คือสาระดีๆ เกี่ยวกับป้ายทางหนีไฟที่เรามาฝาก ก่อนนำป้ายทางหนีไฟมาติดตั้งหรือใช้งานควรศึกษาและทำความเข้าใจถึงข้อกำหนดและมาตรฐานต่างๆ ให้ดี เพื่อให้การติดตั้งนั้นมีคุณภาพและได้มาตรฐานจะทำให้ผู้ที่อยู่ภายในอาคารเกิดความปลอดภัยสูงสุดในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้สามารถอพยพออกมาได้อย่างรวดเร็ว